La nostra història

Fso Garrigues es una cooperativa de segon grau formada per 1300 socis amb 8359 hectàrees d’olivers i 4211 hectàrees d’ametllers.

FSO Garrigues neix amb la intenció d’unir la nostra producció d’oli i fruits secs sota una mateixa marca, fàcil de diferenciar, propera i innovadora.

Assessorem els nostres socis amb les seves plantacions, amb la implantació de nous regs, amb els sistemes de fertilització i finalment comercialitzem el producte. No obstant, el nostre recorregut és molt més antic.

Fruits Secs de Les Garrigues

FRUITS SECS DE LES GARRIGUES, SCCL és una cooperativa de segon grau, amb seu social a Maials, fundada l’agost de 1989 per tres cooperatives agràries de primer grau: Coop. Del Camp Foment Maialenc, Pla d’Urgell, SCCL i Coop. Del Camp de Cervià de les Garrigues.

Aquell mateix s’hi uneixen 7 cooperatives més: Coop. Agrària d’Almatret, Coop. Del Camp Verge de Loreto, Agropequària de Sant Martí de Tous, Coop. Comarcal Agropequària d’Igualada, Coop. Del Camp de La Floresta, Coop. Del Camp d’El Cogul i Coop. Del Camp de Vinaixa.

En total, 10 cooperatives mogudes per la necessitat d’agrupar la seva producció d’ametlla per constituir-se com a Organització de productors de Fruites i Hortalisses i facilitar, tant la comercialització del producte com  la tramitació de l’ajut de fruits secs. La comercialització de la cooperativa correspon exclusivament a la producció dels socis:

Aproximadament 3.000.000 kg d’ametlla closca – 2.000.000 kg d’Oli d’Oliva Verge Extra

ametlles2.png

 

1990, Ajut del Pla de Millora de Fruita seca – L’ajut cofinançat entre l’Estat espanyol i la CEE estava previst per a 10 anys, però finalment es va prorrogar fins el 2003.

1992, Fons de Rotació – En l’àmbit de la comercialització del producte, l’any 1992 es va constituir el Fons de Rotació, el qual, mitjançant una aportació de la pròpia cooperativa, de la CEE i del MAPA, es va destinar a finançar les vendes d’ametlla de les cooperatives associades.

1993, Canvi de normativa – A partir d’aquest canvi també es subvencionen les feines de replantació de parcel·les i de reconversió varietal, que va permetre modernitzar moltes plantacions i adequar-les a la demanda del mercat.

1994, Control de plagues – En resposta a la necessitat de dur a terme un control de plagues i un sistema d’avisos dels tractaments fitosanitaris a aplicar, l’any 1994 es registra la cooperativa com a ADV. Tenint en compte que els productors associats a Fruits Secs de Les Garrigues, a més del conreu de l’ametller, el seu conreu principal és l’oliver, els serveis de l’ADV, des d’un principi, s’adrecen als dos conreus per igual.

1997, Es crea el Fons Operatiu – El Fons Operatiu permet un seguit d’inversions necessàries per a les cooperatives de primer grau associades: adquisició de màquines elevadores per als magatzems, un tractor, un vibrador per a la collita de l’ametlla, etc.

2001, La gran gelada – El desembre de l’any 2001 va produir-se una gran gelada que va afectar el conreu de l’olivera de les nostres comarques. Des del servei tècnic de la cooperativa, en col·laboració amb els tècnics del DAAM es va fer un estudi per tal de valorar l’impacte dels danys i la quantia económica que la reparació d’aquests danys i el procés de retorn a la producció dels arbres suposaria.

En aquests moments, el servei tècnic de la cooperativa porta la gestió de la producció integrada de 200 productors, els quals conreen 3.800 hectàrees d’oliver i 1.400 hectàrees d’ametller.

Igualment, des de la possibilitat de poder rebre ajut per dur a terme el conreu ecològic, el servei tècnic de la cooperativa gestiona aquest conreu ecològic en oliver i ametller de 70 productors, els quals agrupen unes 950 hectàrees.

2004, Finalitza l’ajut de forma conjunta – Passa a ser un ajut que cada productor ha de sol·licitar a la DUN, la rigidesa en el funcionament de les OPFHs de fruits secs es trenca i això facilita la mobilitat de socis, de manera que es donen d’alta com a socis de Fruits Secs de Les Garrigues diverses cooperatives.

Fins a l’actualitat – En els darrers anys, amb el sistema d’assessorament agrari, des de la cooperativa s’ha gestionat la tramitació dels plans de millora i les incorporacions de joves agricultors.

També hem creat una agrupació de defensa Vegetal (ADV) per col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra agents nocius dels vegetals, d’acord amb els principis de gestió integrada de plagues i la utilització racional dels productes fitosanitaris i altres mitjans de defensa fitosanitària. Ho fem  mitjançant l’establiment d’un programa d’actuació i la contractació de personal tècnic assessor en Gestió Integrada de Plagues.

Estem en constant col·laboració amb l’escola de capacitació agrària i l’IRTA i disposem de camps d’experimentació de pistatxos i ametllers.

Igualment, per a aquelles cooperatives que la seva infraestructura no els permet oferir el servei, des de la cooperativa es facilita la tramitació de la DUN dels seus associats, ja que estem integrats en el servei de DUN de la FCAC.

En resum, des de la cooperativa es treballa per tal d’oferir el millor servei i la cobertura de les necessitats que puguin tenir els nostres associats en el seu dia a dia com a agricultors i tenim la voluntat de facilitar la informació i els mitjans tècnics i personals per poder-nos adaptar a les novetats del sector.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close